Phương pháp nào để giảm ô nhiễm chất thải rắn?

Ô nhiễm chất thải rắn không chỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của chúng ta mà nó ngày càng đe dọa đến sức khỏe của con người. Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn là một trong những vấn đề được rất nhiều ban ngành, đơn vị và cá nhân quan tâm. Hiện nay có rất nhiều phương pháp được áp dụng để xử lý chất thải rắn, tuy nhiên việc áp dụng như thế nào để đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí, an toàn là điều mà chúng ta hướng đến.

ô nhiễm chất thải rắn

Phương pháp nào để giảm ô nhiễm chất thải rắn

Mục đích của việc xử lý chất thải rắn

Việc xử lý chất thải rắn là ngầm biến một chất thải từ một dạng độc sang một dạng ít độc hơn dễ kiểm soát hơn.

Chuyển các chất thải vô ích thành các chất có thể sử dụng được.

Làm giảm thể tích hoặc khối lượng của chất thải rắn nhằm lưu giữ được nhiều hơn.

Lưu giữ tạm thời để chờ một công nghệ xử lý phù hợp.

Các phương pháp áp dụng để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm chất thải rắn

Hiện nay các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam đã áp dụng rất nhiều phương pháp xử lý chất thải rắn, trong đó các biện pháp thường hay áp dụng phải kể đến như:

ô nhiễm chất thải rắn

Phương pháp nào để giảm ô nhiễm chất thải rắn

  • Các loại chất thải rắn có thành phần hữu cơ chiếm tỉ lệ lớn sẽ được tận dụng để sản xuất phân hữu cơ, Tuy nhiên quá trình phân loại rác còn chưa thực hiện đồng bộ nên chỉ một phần rác thải được xử lý ủ sinh học, phần còn lại vẫn chôn lấp ở các bãi rác tập trung.
  • Còn đối với những loại rác thải khó phân hủy không có khả năng tái chế thì người ta áp dụng phương pháp đốt để giảm thể tích.
  • Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, để giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn một số nước trong đó có Việt Nam cũng áp dụng biện pháp chôn lấp. Việc chôn lấp là phương pháp lưu giữ chất thải trong một khu vực có phủ đất lên trên. Phương pháp này cũng được áp dụng để chôn lấp các chất thải nguy hại chất thải phóng xạ.

Ngoài các biện pháp kể trên để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm chất thải rắn người ta đã ứng dụng một số công nghệ hiện đại như đốt rác phát điện, đốt plasma ở nhiệt độ cao, tái chế nhựa thải, cao su thải thành dầu nhiên liệu,…

ô nhiễm chất thải rắn

Phương pháp nào để giảm ô nhiễm chất thải rắn

Các công nghệ này đã và đang được nhập khẩu vào Việt Nam để tiến hành giảm thiểu tình trạng ô nhiễm chất thải rắn. Bên cạnh cách xử lý thì ý thức của con người cũng cần được nâng cao rõ rệt, cần tuyên truyền sâu rộng để người dân có thể hiểu rõ được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của chúng ta và những sinh vật cùng tồn tại.

Xem thêm: Ô nhiễm chất thải nông nghiệp thách thức cần đối mặt ra sao?

Bình luận trên Facebook